1. Informacje ogólne

    Kupując dostęp do Webinaru uzyskujesz dostęp do konkretnego szkolenia. Czas na włączenie danego szkolenia to 30 dni. Po rozpoczęciu oglądania czas na jego obejrzenie to 7 dni. 

    Uwaga powtórki to nagrania Webinarów które się już odbyły.

    Po zakupie otrzymasz od nas login i hasło do zalogowania się do serwisu.

    Zaświadczenie możesz pobrać na swoim koncie po upłynięciu czasu na obejrzenie Webinaru. 

Ćwiczenia kontaktu wzrokowego
Kup w sklepie
Ćwiczenia kontaktu wzrokowego

Marta Korendo

Czas trwania: 2:21:06

Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu
Kup w sklepie
Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu

u dzieci od 3-go roku życia - Marta Kornedo

Czas trwania: 2:07:49

Wczesna stymulacja językowa dzieci z Zespołem Downa
Kup w sklepie
Wczesna stymulacja językowa dzieci z Zespołem Downa

do 24 msc. ż - Małgorzata Kuśnierz

Czas trwania: 2:03:43

Metoda Krakowska®
Kup w sklepie
Metoda Krakowska®

ćwiczenia praktyczne dla początkujących - Natalia Antosz

Czas trwania: 2:21:23

Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
Kup w sklepie
Programowanie języka u osób dorosłych z afazją

Anna Siudak

Czas trwania: 2:00:07

Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych
Kup w sklepie
Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych

Marta Korendo

Czas trwania: 2:29:56

Pamięć, uwaga, uczenie się
Kup w sklepie
Pamięć, uwaga, uczenie się

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:04:40

Ćwiczenia percepcji wzrokowej
Kup w sklepie
Ćwiczenia percepcji wzrokowej

wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:11:40

Kiedy już czas na sylaby?
Kup w sklepie
Kiedy już czas na sylaby?

Prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 0:44:22

Praca z dziecmi wysokofunkcjonujacymi
Kup w sklepie
Praca z dziecmi wysokofunkcjonujacymi

dysleksja, zespo Aspergera, autyzm - Marta Korendo

Czas trwania: 2:25:41

Diagnoza dymensjonalna
Kup w sklepie
Diagnoza dymensjonalna

Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo

Czas trwania: 3:18:39

Zabawa i działania w rzeczywistym świecie
Kup w sklepie
Zabawa i działania w rzeczywistym świecie

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:09:29

Jak kreatywnie uczyć ortografii
Kup w sklepie
Jak kreatywnie uczyć ortografii

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:02:27

Praca nad kompetencją językową
Kup w sklepie
Praca nad kompetencją językową

budowanie zdań prostych i rozwiniętych - Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:21:16

Normatywny a zaburzony rozwój dzieci
Kup w sklepie
Normatywny a zaburzony rozwój dzieci

wychowanych w dwujęzyczności - Marzena Błasiak-Tytuła

Czas trwania: 2:02:31

Praksja oralna
Kup w sklepie
Praksja oralna

Alicja Kabala

Czas trwania: 2:15:44

Trudności w nauce czytania
Kup w sklepie
Trudności w nauce czytania

w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7 letnie) Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:34:16

Wykorzystanie techniki programowania języka
Kup w sklepie
Wykorzystanie techniki programowania języka

i dziennika wydarzeń w budowaniu dwóch systemów językowych dzieci wychowywanych w dwujęzyczności. - Marzena Błasiak-Tytuła

Czas trwania: 2:01:33

Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych.
Kup w sklepie
Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych.

Przetwarzanie informacji linearnych i symultanicznych - Jagoda Cieszyńska

Czas trwania: 2:20:57

Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.
Kup w sklepie
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.

Anna Siudak

Czas trwania: 2:10:42

Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy.
Kup w sklepie
Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy.

Relacje z innymi strukturami mózgu - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:14:48

Badanie dominacji stronnej.
Kup w sklepie
Badanie dominacji stronnej.

Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:26:54

Cwiczenia kategoryzacji
Kup w sklepie
Cwiczenia kategoryzacji

Jak rozwijać myślenie dziecka - Marta Korendo

Czas trwania: 2:11:23

Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii.
Kup w sklepie
Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii.

Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:01:16

Początek pracy nad językiem
Kup w sklepie
Początek pracy nad językiem

Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:23:11

Lekcja 1 "Stymulacja Lewopółkulowa - Sekwencje"
Kup w sklepie
Lekcja 1 "Stymulacja Lewopółkulowa - Sekwencje"

Film instruktażowy pokazujący jak wykorzystać sekwencje w praktyce w domu.

Czas trwania: 0:27:07

Pokaz specjalny2
Kup w sklepie
Pokaz specjalny2

Czas trwania: 0:00:00

Założenia teoretyczne - Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®
Kup w sklepie
Założenia teoretyczne - Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®

- Jagoda Cieszyńska

Czas trwania: 5:17:22

Znaczenie ruchu
Kup w sklepie
Znaczenie ruchu

dla trójmodalnej stymulacji rozwoju funkcji poznawczych - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:06:05

Wykorzystanie samogłosek na wczesnym etapie terapii - warsztat praktyka
Kup w sklepie
Wykorzystanie samogłosek na wczesnym etapie terapii - warsztat praktyka

dr hab. prof UP Marta Korendo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Centrum Metody Krakowskiej

Czas trwania: 0:30:33

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją
Kup w sklepie
Techniki pracy nad prawidłową artykulacją

Czas trwania: 2:05:35

Przyklady oddziaływań terapeutycznych
Kup w sklepie
Przyklady oddziaływań terapeutycznych

w sytuacji roznych zaklocen i zaburzen rozwoju - Cieszyńska

Czas trwania: 2:17:27

Jak rozwija się język w umyśle dziecka
Kup w sklepie
Jak rozwija się język w umyśle dziecka

- ujęcie neurobiologiczne. Marta Korendo

Czas trwania: 2:22:17

Zaburzenia zmysłów po incydencie neurologicznym
Kup w sklepie
Zaburzenia zmysłów po incydencie neurologicznym

Anna Siudak

Czas trwania: 2:20:43

Linearność i sekwencyjność
Kup w sklepie
Linearność i sekwencyjność

według zasad Metody Krakowskiej® - sposoby i cele ćwiczeń - Marta Korendo

Czas trwania: 2:19:42

Rozwój struktur mózgu.
Kup w sklepie
Rozwój struktur mózgu.

Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy. - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:19:09